Fundacja Narodowa im. Romana Dmowskiego

Odszedł prof. Jan Waskan

  16 grudnia 2020, 16:53  

Przed chwilą dowiedzieliśmy się, że w nocy zmarł prof. Jan Waskan z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. To bardzo smutna i przygnębiająca wiadomość.
Pan profesor w 2018 roku otrzymał nagrodę Fundacji Narodowej im. Romana Dmowskiego przyznawanej za najlepszą książkę poświęconą historii i myśli politycznej Narodowej Demokracji. Była to praca zatytułowana „Idea państwa narodowego w myśli politycznej Romana Rybarskiego do 1939 roku” wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Monografia jest dogłębnym i bogato udokumentowanym studium myśli politycznej prof. Romana Rybarskiego, wybitnego polityka Narodowej Demokracji, ekonomisty i teoretyka myśli gospodarczej. Autor omówił w niej poglądy Romana Rybarskiego na takie dziedziny życia narodowego jak koncepcja państwa, ustroju politycznego, ustroju gospodarczego i społecznego oraz miejsca Polski w Europie.  Praca Jana Waskana jest najpełniejszym i najlepiej udokumentowanym do tej pory portretem ideowym Romana Rybarskiego.

W swoim wystąpieniu podczas odbierania nagrody prof. Waskan wskazał na aktualność myśli Rybarskiego. Przypomniał, że stał on na gruncie trójpodziału władzy i niezależności sądownictwa. W krótkim syntetycznym wykładzie omówił poszczególne okresy życia Rybarskiego, ukazując jego znaczącą rolę w dziejach narodowej demokracji.

Profesorem Jan Waskan pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Nauk Politycznych w Zakładzie Historii Myśli Politycznej i Ruchów Społecznych UKW. Odszedł nie tylko wybitny historyk, ale przede wszytkim ujmujący, ciepły i serdeczny Człowiek. Wielka strata.

R.I.P.


Myśl Polska