Fundacja Narodowa im. Romana Dmowskiego

NOMINACJE FUNDACJI ZA 2018 ROK

  7 lutego 2019, 12:29  

Komisja Konkursowa w składzie: Jan Engelgard (przewodniczący), Przemysław Piasta i Adam Śmiech (członkowie) działając na podstawie paragrafu 3 i 4 Regulaminu Konkursu „Najlepsza książka o historii i myśli politycznej Narodowej Demokracji”, ustaliła listę książek nominowanych do Nagrody Fundacji Narodowej im. Romana Dmowskiego za rok 2018:

Monografie:

1. Sebastian Bojemski, „Nim Hitler runie – śmierć komunie! Wywiad antykomunistyczny Narodowych Sił Zbrojnych pod okupacją niemiecką w latach 1942-1945”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2018, ss. 368 + il.

2. Szymon Rudnicki, „Falanga Ruch Narodowo-Radykalny”, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2018, ss. 833 + il.

3. Mirosław Surdej, „Okręg Rzeszowski Narodowej Organizacji Wojskowej – Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w latach 1944-1947”, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Rzeszowie, Rzeszów – Warszawa 2018, ss. 584 + il.

4. Adam Danek, „Demokracja nacjonalistyczna. O myśli politycznej Zygmunta Cybichowskiego”, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2018, ss. 411.

5. Maciej Giertych, „Obóz Dmowskiego”, Wydawnictwo Giertych, Warszawa 2018, ss. 264 + il.

6. Jan Waskan, „Idea państwa narodowego w myśli politycznej Romana Rybarskiego do 1939 roku”, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2018, ss. 311.

Biografie:

1.Grzegorz Bębnik, Sebastian Rosenbaum, Mirosław Węcki, „Wojciech Korfanty 1873-1939”, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa – Katowice 2018, ss. 335 + il.

2. Piotr Biliński, „Władysław Konopczyński 1880-1952. Człowiek i dzieło”, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2017 [książka ukazała się w 2018 roku], ss. 622 + il.

3. Jolanta Mysiakowska-Muszyńska, Wojciech Jerzy Muszyński, „Architekt wielkiej Polski. Roman Dmowski 1864-1939”, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2018, ss. 398 + il.

4. Robert Rudnicki, „Wiesław Ignacy Renke 1912-1944. Życie i działalność kierownika politycznego Obozu Narodowego”, Wydawnictwo PROHIBITA, Warszawa 2018, ss. 349 + il.

Źródła i pamiętniki:

1. Krzysztof Malkiewicz, „Życiorysy pamięci”, Wydawnictwo Poligraf, Brzezia Łąka 2018, ss. 273 + il.

2. „Z bojów Adolfa Nowaczyńskiego. Wybór źródeł. Tom III. W cieniu swastyki (1932-1934)”, pod red. A. Mellera i S. Kosiorowskiego, Wydawnictwo von borowiecky, Warszawa 2018, ss. 260.

Inne:

Marcin Baran, „Piasek i bruk. O Romanie Dmowskim”, Wydawnictwo Egmont Sp. z o.o., Warszawa 2018, ss. 31 + il. (Maria Mazurowska).

Nagroda będzie ogłoszona i wręczona na uroczystej Gali w Muzeum Niepodległości (Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej) w dniu 23 marca 2019 roku o godz. 12.00.

Na zdjęciu: Podczas ubiegłorocznej Gali

Myśl Polska, nr 7-8 (10-17.02.2019)


Myśl Polska