Fundacja Narodowa im. Romana Dmowskiego

„Wokół Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Historia, teraźniejszość, przyszłość”

  14 grudnia 2021, 11:00  

Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce, Fundacja Narodowa im. Romana Dmowskiego oraz Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Warszawie im.Gen. Józefa Hallera zapraszają Państwa do udziału w konferencji historycznej „Wokół Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Historia, teraźniejszość, przyszłość” organizowanej w ramach projektu KUŹNIA MYŚLI PAŃSTWOWEJ.


Konferencja odbędzie się 27.12 w godz. 12.30-17.00, w gmachu Muzeum Niepodległości przy al. „Solidarności” 62 w Warszawie.
W programie panele tematyczne:
1 – Swój do swego po swoje – gospodarka narodowa w okresie zaborów,
2 – Od etnosu do narodu – rola środków masowego przekazu w kształtowaniu świadomości narodowej Polaków,
3 – Nie tylko orężem – wielkopolska droga do niepodległości oczyma historyków,
4 – Dyplomacja i wojna w zmaganiach o polskość ziem zachodnich.
Wśród panelistów miedzy innymi: prof. Olaf Bergmann (Wielkopolskie Muzeum Niepodległości), Jan Engelgard, Krzysztof Drozdowski, Jacek Janas, Dariusz Wasilewski oraz Andrzej Szlęzak
Konferencji towarzyszyć będzie otwarcie wystawy pt. Niepodległość po wielkopolsku
Serdecznie zapraszamy!


Album „Liga Narodowa 1893-1916”

  19 listopada 2021, 11:32  

Zapraszamy do bezpłatnego pobierania albumu „Liga Narodowa 1893-1916”, wydanego prze Fundację Narodową im. Romana Dmowskiego w partnerstwie z Muzeum Niepodległości w Warszawie. Album jest dostępny w wersji PDF. Produkcję albumu dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.

Album można pobrać tutaj:

album Liga Narodowa 1893-1916


Wystawa Liga Narodowa 1893-1919

  13 października 2021, 18:22  

13 października br odbył się wernisaż wystawy plenerowej „Liga Narodowa 1893-1919”. Wystawa zrealizowana przez Fundację Narodową im. Romana Dmowskiego i sfinansowana ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego. Muzeum Niepodległości jest partnerem projektu. Otwarcia wystawy dokonali: dr Beata Michalec (z-ca Dyrektora Muzeum Niepodległości), Przemysław Piasta (Prezes Fundacji Narodowej im. Romana Dmowskiego), Jan Engelgard (autor scenariusza). Gościem wernisażu byli m.in.: prof. Jan Żaryn (Dyrektor Instytutu Myśli Narodowej), Marcin Schirmer (prezes Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego), dr Maciej Słęcki (Muzeum Historii Polski), dr Maciej Motas (Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy) Zbigniew Okorski (TG „Sokół”). Wystawę można oglądać codziennie na dziedzińcu X Pawilonu do 11 listopada 2021 roku.


Wystawa „Liga Narodowa 1893-1919” już na Cytadeli

  28 września 2021, 13:29  

Wystawa „Liga Narodowa” już do nas dojechała. Są też już pierwsi zwiedzający.  Na zdjęciu student z UKSW z korporacji K! Aquilonia odwiedza naszą wystawę na dziedzińcu X Pawilonu. Zdjęcie z profilu Pana Romana i Wielkopolska.


Odszedł prof. Jan Waskan

  16 grudnia 2020, 16:53  

Przed chwilą dowiedzieliśmy się, że w nocy zmarł prof. Jan Waskan z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. To bardzo smutna i przygnębiająca wiadomość.
Pan profesor w 2018 roku otrzymał nagrodę Fundacji Narodowej im. Romana Dmowskiego przyznawanej za najlepszą książkę poświęconą historii i myśli politycznej Narodowej Demokracji. Była to praca zatytułowana „Idea państwa narodowego w myśli politycznej Romana Rybarskiego do 1939 roku” wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Monografia jest dogłębnym i bogato udokumentowanym studium myśli politycznej prof. Romana Rybarskiego, wybitnego polityka Narodowej Demokracji, ekonomisty i teoretyka myśli gospodarczej. Autor omówił w niej poglądy Romana Rybarskiego na takie dziedziny życia narodowego jak koncepcja państwa, ustroju politycznego, ustroju gospodarczego i społecznego oraz miejsca Polski w Europie.  Praca Jana Waskana jest najpełniejszym i najlepiej udokumentowanym do tej pory portretem ideowym Romana Rybarskiego.

W swoim wystąpieniu podczas odbierania nagrody prof. Waskan wskazał na aktualność myśli Rybarskiego. Przypomniał, że stał on na gruncie trójpodziału władzy i niezależności sądownictwa. W krótkim syntetycznym wykładzie omówił poszczególne okresy życia Rybarskiego, ukazując jego znaczącą rolę w dziejach narodowej demokracji.

Profesorem Jan Waskan pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Nauk Politycznych w Zakładzie Historii Myśli Politycznej i Ruchów Społecznych UKW. Odszedł nie tylko wybitny historyk, ale przede wszytkim ujmujący, ciepły i serdeczny Człowiek. Wielka strata.

R.I.P.


Dmowski uhonorowany

  16 grudnia 2020, 16:50  

10 listopada br. w Warszawie uroczyście nadano dworcowi Warszawa Wschodnia imię Romana Dmowskiego. To drugi patron stołecznego dworca po Stanisławie Moniuszce, który został w ubiegłym roku patronem Dworca Centralnego.

W hali głównej dworca odsłonięta została marmurowa tablica pamiątkowa, a na elewacji zainstalowano siatkę mesh z wielkoformatowym wydrukiem kadru kłaniającego się melonikiem Romana Dmowskiego. W uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej wzięli udział wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin, Andrzej Bittel – sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Jan Żaryn – dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego i Krzysztof Mamiński – prezes Polskich Kolei Państwowych. Umieszczona na filarze we wnętrzu głównej hali dworca tablica pamiątkowa została zaprojektowana przez inż. Ryszarda Misiurka przy współpracy Macieja Czyńskiego. Odlane z brązu elementy figuralne są dziełem artysty rzeźbiarza Jerzego Tepera. Tablicę wykonał zakład kamieniarski Adama Skwary.

– Jednym z naszych priorytetów jest prowadzenie mądrej i odpowiedzialnej polityki historycznej. Od pięciu lat, poszerzając sieć muzeów i instytucji kultury, konsekwentnie wypełniamy „białe plamy” polskiej pamięci. Jedną z ważnych nowo powołanych instytucji jest Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I.J Paderewskiego. Od dziś, dzięki współpracy tego Instytutu z PKP S.A., Dworzec Wschodni w Warszawie nosi imię Romana Dmowskiego – podkreślił wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin.

Wiceminister Sellin dodał, że dzisiejsza uroczystość ma „kluczowe znaczenie dla utrwalania polskiej pamięci i budowania polskiej tożsamości”. – Dworzec Wschodni rocznie odwiedza ponad 17 milionów pasażerów. Nie ma zatem lepszych miejsc, by przypominać i opowiadać o jednym z ojców naszej Niepodległości – powiedział wiceszef resortu kultury. – Roman Dmowski dobrze nam się zasłużył. Przeszedł na świat niecałe 400 metrów stąd, 4 dni po straceniu na stokach Cytadeli Romualda Traugutta i upadku marzeń o niepodległej Polsce. Stojąc na czele wszechpolskiego i wszechstanowego ruchu narodowego najpierw te marzenia przywrócił, a potem odegrał zasadniczą rolę w ich spełnieniu. Nauczał, że obowiązki względem ojczyzny – to nie tylko obowiązki względem Polaków dzisiejszych, ale także względem pokoleń minionych i tych, co po nas przyjdą. Takim naszym obowiązkiem jest dzisiejsze upamiętnienie. Było ono możliwe dzięki porozumieniu PKP S.A z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej, które otwiera perspektywy włączenia następnych bezimiennych obiektów infrastruktury kolejowej w misję utrwalania pamięci o wybitnych Polakach – powiedział dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I.J. Paderewskiego prof. Jan Żaryn.

– Doceniam tę inicjatywę. Roman Dmowski zapisał się w polskich dziejach jako polityk zdecydowany i zasłużony dla odbudowy państwa polskiego – mówi Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych.

– Roman Dmowski, jako jeden z ojców polskiej Niepodległości, zostanie zapamiętany przez historię dzięki swej pracy na niwie narodowej. Mniej znanym faktem z jego życiorysu jest to, że urodził się na Kamionku i dzisiejsza Praga również wiele mu zawdzięcza. Jako mieszkaniec prawobrzeżnej Warszawy dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do nadania jego imienia dworcowi kolejowemu Warszawa Wschodnia – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

– Z przyjemnością odpowiedzieliśmy na inicjatywę Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej, aby przyznać drugiemu już z naszych warszawskich dworców patrona. Dzięki temu pamięć o Romanie Dmowskim, charyzmatycznym przywódcy, dla którego zawsze najważniejsza była niepodległość naszego kraju, nigdy nie zginie – powiedział Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A.

Jak przypomina PKP SA, wybudowany w stylu późnego modernizmu lat 60. dworzec Warszawa Wschodnia został w całości otwarty na początku 1969 r. Autorami nowego projektu budynku byli Arseniusz Romanowicz i Piotr Szymaniak. Zastąpił on XIX-wieczny Dworzec Terespolski, który uległ zniszczeniu w czasie II wojny światowej. Kompleks Dworca Wschodniego do dziś stanowi ciekawą realizację architektoniczną, w skład której wchodzą zlokalizowana od strony ulicy Kijowskiej hala obsługi ruchu dalekobieżnego oraz znajdujące się od strony ulicy Lubelskiej pawilon obsługujący pasażerów kolei podmiejskiej oraz budynek biurowy. Komunikację pomiędzy obydwiema częściami dworca i peronami zapewniają trzy tunele. Dworzec Wschodni został kompleksowo zmodernizowany w latach 2011-2012, nie zatracając swojego pierwotnego charakteru. Dziś Warszawa Wschodnia jest jedną z największych stacji pasażerskich w kraju i obsługuje ponad 17 mln pasażerów rocznie. Według klasyfikacji PKP S.A. Warszawa Wschodnia, wraz z kilkunastoma innymi obiektami w kraju, jest dworcem najwyższej kategorii premium.
10.11.2020
Za: Rynek Kolejowy (fot. PKP S.A.)Myśl Polska